Kỹ thuật phân kim trên trang sức vàng bạc
Kỹ thuật phân kim trên trang sức vàng bạc

-Là phương pháp kỹ thuật giúp bạn thu hồi vàng bạc nguyên chất từ các loại vàng khác (hợp kim vàng)

-Phân kim đúng kỹ thuật giúp bạn thu hồi sạch (thu hồi hết) vàng, tránh sai sót.

-Bạn hiểu được tác dụng của các loại hoá chất cũng như các loại Acid để phòng tránh các độc hại

 

*Hết khoá học bạn thực hiện được:

-Phân kim được các loại vàng thấp tuổi lấy ra được vàng y nguyên chất bằng một loại Acid.

-Phân kim được các loại vàng cao tuổi và lấy được vàng y nguyên chất bằng hai loại Acid.

-Biết sử dụng bột câu để câu vàng (không sử dụng nước sắt).

-Lấy được bạc y nguyên chất.


*Hoàn thành khoá học bạn sẽ được cấp chứng chỉ nghề của Tổng Cục Dạy Nghề có giá trị toàn quốc.